Blogs

"คุณ" คือ คนสำคัญในการช่วยชีวิต - Be The Beat

เมื่อพบคนหมดสติ

การใส่ท่อช่วยหายใจ ในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นจำเป็นแค่ไหน?

ถาม: การใส่ท่อช่วยหายใจ ในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นจำเป็นแค่ไหน?

ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต

"คุณ" คือ ปัจจัยสำคัญใน "ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต"

อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยเสียโอกาส เพราะเราไม่รู้วิธีช่วยเหลือ!

มี ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นจำนวนไม่มากนัก ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที "การช่วยเหลือ" ในความเข้าใจของคนทั่วไป คือ การนำส่งผู้ป่วยให้ถึงมือหมอ หรือการรอรถพยาบาล
แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลังจากหัวใจหยุดเต้น 4 นาที สมองจะตาย การ นั่งรอความช่วยเหลือ จากทีมรถพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ หรือแม้แต่การนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเองนั้น ใช้เวลานานเกินกว่าที่สมองจะทนได้

"อัมพฤกษ์": รู้เร็ว รักษาไว ได้ผลดี

"คุณ" เป็นคนสำคัญที่สามารถช่วยคนที่คุณรักได้

Hands-Only CPR

  1. Q : อะไรคือ Hands-Only CPR
    A : Hands-Only CPR คือการช่วยกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มีการช่วย    หายใจโดยการเป่าปาก
    ซึ่งมีขั้นตอนในการช่วยเหลือเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ
    1. โทร. ตามหน่วยฉุกเฉิน หรือ 1669
    2. กดหน้าอกอย่างมีคุณภาพ โดยกดแรงและเร็วที่บริเวณกึ่งกลางของกระดูกหน้าอก ลึก 1.5-2 นิ้ว ที่ความเร็ว 100 ครั้งต่อนาที
Syndicate content