drmontinee's blog

Hands-Only CPR

  1. Q : อะไรคือ Hands-Only CPR
    A : Hands-Only CPR คือการช่วยกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มีการช่วย    หายใจโดยการเป่าปาก
    ซึ่งมีขั้นตอนในการช่วยเหลือเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ
    1. โทร. ตามหน่วยฉุกเฉิน หรือ 1669
    2. กดหน้าอกอย่างมีคุณภาพ โดยกดแรงและเร็วที่บริเวณกึ่งกลางของกระดูกหน้าอก ลึก 1.5-2 นิ้ว ที่ความเร็ว 100 ครั้งต่อนาที
Syndicate content