emti1354

เราเหล่ากู้ชีพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น

emt-i

emt-b

fr

พวกเรามีที่เรียนต่อแร้ว แต่เป็น 4 ปีนะ ที่สารคาม คณะแพทย์ วทบ.เวชกรฉุกเฉิน

และตอนนี้เรามี พยาบาลศาสตรบัณฑิต เวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่ วพบ.อุบล แร้วเด้อ พี่น้อง

30:2

เป้นพยาบาล 2 ปีต่อนเนื่อนะคับ รับผู้ที่เรียน เจ้าพนักงานเวชกรฉุกเฉินมานะคับ