การฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support course)

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1/2 วัน

8.00-9.00 น.การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
9.00-10.00 น. ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support skill stations)

 •  การช่วยชีวิตด้วยผู้ปฏิบัติการ 1 คน (1-rescuer CPR)
 •  การช่วยชีวิตด้วยผู้ปฏิบัติการ 2 คน (2-rescuer CPR)
 •  การช่วยชีวิตกรณีเด็กเล็กและเด็กโต (infant and children CPR)
 •  การใช้ Mouth to mask ventilation
 •  การใช้ Bag mask ventilation
 •  การช่วยเหลือภาวะทางเดินหายใจอุดตัน (Airway foreign bodies removal)

11.00-12.00 การรักษาด้วยไฟฟ้า และการฝึกปฏิบัติ (AED skill station)

 


 

Basic Life Support (BLS) course

Duration: 1/2 day

8.00-9.00 Overview of Basic Life Support

9.00-10.00 (Basic life support skill stations)

 • 1-rescuer CPR
 • 2-rescuer CPR
 • Infant and children CPR
 • Mouth to mask ventilation skills
 • Bag mask ventilation skills
 • Airway foreign bodies removal

10.00-11.00 AED skill station