ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต

"คุณ" คือ ปัจจัยสำคัญใน "ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต"

อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยเสียโอกาส เพราะเราไม่รู้วิธีช่วยเหลือ!

มี ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นจำนวนไม่มากนัก ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที "การช่วยเหลือ" ในความเข้าใจของคนทั่วไป คือ การนำส่งผู้ป่วยให้ถึงมือหมอ หรือการรอรถพยาบาล
แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลังจากหัวใจหยุดเต้น 4 นาที สมองจะตาย การ นั่งรอความช่วยเหลือ จากทีมรถพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ หรือแม้แต่การนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเองนั้น ใช้เวลานานเกินกว่าที่สมองจะทนได้

การช่วยเหลือนั้นต้องเริ่มต้นด้วย "คนแรก" ที่พบผู้ป่วย "หมดสติ" การช่วยเหลือนั้นต้องเริ่มต้นที่ "ตัวเรา"

Chain of survivial

ห่วง โซ่ของการรอดชีวิต (Chain of Survival) คือ ปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ประกอบไปด้วย 4 ห่วงด้วยกัน

เมื่อพบผู้ป่วยที่หมดสติ ขอให้ท่านทำดังนี้:

  1. ขอความช่วยเหลือ เรียกไปยังหน่วยกู้ชีพ โทร 1669 และขอเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ถ้ามี
  2. ทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ในระหว่างรอความช่วยเหลือ
  3. ทำการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
  4. ทำซ้ำข้อ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือขั้นสูงโดยทีมกู้ชีพ

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติ และอาจจะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนั้น เรา ๆ ท่าน ๆ ที่เป็นคนธรรมดาทั่วไป มีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตั้งแต่แรกพบ จนกระทั่งทีมกู้ชีพมาถึง

อย่าลืม เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ: เรียก-โทร1669-ช่วยหายใจ:กดหน้าอก 30:2-AED