เกี่ยวกับมูลนิธิสอนช่วยชีวิต

warning: Creating default object from empty value in /home/thaicpr/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

เกี่ยวกับ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต

มูลนิธิสอนช่วยชีวิต (Resuscitation Foundation)

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้มีการอบรมการช่วยชีวิตทั้งระดับพื้นฐานแลระดับสูงแก่บุคคลทั่วไปและนักวิชาชีพทางการแพทย์ ทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
2. ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้สอนการช่วยชีวิตให้ได้มาตรฐานสากล
3. ดำเนินการหรืออร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Syndicate content